Wulff Supplies

Wulff Supplies är ett Nordiskt bolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för inköp och leverans av förbrukningsartiklar till medelstora och stora företag i den Nordiska marknaden.

Kort om Wulff Supplies

Wulff Supplies är en Nordenbaserad totalleverantören av förbrukningsmaterial

Wulff Supplies har en stark lokal närvaro för att kunna uppfylla kundernas behov på bästa sätt – det gäller både stora och mindre lokala företag. 

 Med lokal närvaro, lokal kunskap, lokalt fokus och nordisk kompetens kan vi ge Dig som kund rätt stöd i dina inköp av förbrukningsvaror.

Wulff Supplies har 9 kontor i Skandinavien. 4 kontor i Norge: Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim. 4 kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Ljungby. I Danmark har Wulff Supplies kontor i Köpenhamn. Dessutom finns vi representerade på 6 kontor i Finland via Wulff OY, vårt finska systerbolag.

Alla kontor har sina geografiska ansvarsområden. Från kontoren betjänar vi våra internationella, nationella och lokala kunder via regionens säljteam och serviceteam. Alla kontor har skaffat en stabil position på marknaden – och vi har branschens bästa servicekoncept för anskaffning av förbrukningsmaterial till näringslivet.

Wulff-koncernens huvudkontor finns i Vanda, Finland. Koncernen har 24 dotterbolag i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland och Litauen. Wulff är marknadsledande i Finland och är den tredje största aktören av office supplies på den nordiska marknaden.

Wulff Group Plc omsätter > 100 miljoner euro. Vilket säkerställer att vi har såväl teknisk förmåga som kapacitet att utföra omfattningen av det efterfrågade uppdraget.

Wulff Supplies med sin ägare Wulff har stora möjligheter och resurser att vara en kraftfull aktör på den nordiska marknaden.

Wulff Group ingår i den europeiska inköpsalliansen InterAction som har 10 medlemmar med representation i ca 20 länder. Kombinationen av att vara ett helägt nordiskt bolag och dra nytta av de inköpsallianser som Wulff Group har ingått i Europa förväntas ge våra kunder ytterligare förbättrade villkor.

Wulff Supplies har erfarenhet av att hantera breda produktsortiment och vet vad som krävs för att hjälpa Er till en bra lösning med en kombination av rätt produktbredd med ett kontrollerat produktdjup.

Wulff Supplies är beredda att investera tid att använda dedikerade personer som tillsammans med Er hittar den bästa lösningarna för inköp av förbrukningsartiklar till Ert företag.

Vi har ett stort och brett produktsortiment som standard i vårt erbjudande men vi har också möjlighet till att utföra inköpsuppdrag för er där specialprodukter utanför vårt standardsortiment krävs för att ge er bästa effektivitet.

Wulff Supplies ska vara den aktör på marknaden som uppfattas som unik när det gäller kundlösningar, flexibilitet och konkurrenskraft. Vi ska hela tiden kunna erbjuda befintliga och potentiella nya kunder de lösningar som är bäst för kunden.