Hållbart alternativ - ett självklart val

Alla företag behöver ta sitt miljöansvar. Det handlar om att löpande analysera förbrukning och rutiner för att på bästa sätt skydda våra begränsade naturtillgångar.

Miljö

Wulff Supplies är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Utöver detta arbetar Wulff Supplies med ett miljökoncept där vår miljöpolicy bara är en del. Vi tar initiativ till att hjälpa dig med val av produkter, leverantörer och lagerhantering. Vi samordnar transporter för leverans och återvinning.

Wulff Supplies arbete för hållbart företag omfattar följande områden:

 •   Produktval
 •   Val av leverantör
 •   Proaktivt arbete
 •   Effektivisering
 •   Lagerhantering
 •   Miljöprogram och miljöpolicy
 •   Transport
 •   Återvinning

Vad innebär Wulff Supplies miljöarbete för det dagliga arbetet inom företaget

 •   Återvinning - källsortering, pallpooler
 •   Interna transporter - nyinvesteringar i miljövänliga truckar, planering av lager
 •   Material för leveranser - mål för minskning av fyllnadsmaterial och emballageanvändningen, Svanenmärkt emballage, ingen pvc, instruktioner för optimal packning, neutrala kartonger för återvinning hos kund
 •   Personal - reklamationsuppföljning, egenkontroller, miljöutbildning, uppföljning av sjukfrånvaro
 •   Returprogram för förbrukningsprodukter
 •   Konkreta åtgärder med kund - analys av beställningsmönster, genomgång av produktsortimentet, effektivisering av beställningar
 •   Proaktivt arbete - aktivt deltagande i miljö- och klimatfrågor i marknaden, följer upprättade lagar och regler, följer uppsatta mål i verksamheten

Vi kan hjälpa dig att ta fram ett effektivt miljöprogram!

Du kan satsa mer tid och energi på din egen kärnverksamhet.

Laddar produkter